מצבת מוסדות

רשימת קולות קוראים

בדף זה תמצאו את רשימת הקולות הקוראים שפרסם משרד החינוך. לכל קול קורא יש קריטריונים קבועים ורשימת נספחים. באפשרותכם להגיש את הבקשות במערכת מרכב"ה או במת"ם, בהתאם לתקנה התקציבית הרלוונטית. הקולות הקוראים ממוינים לפי תאריך ההגשה, כך שהקול הקורא שתאריך ההגשה שלו הרחוק ביותר נמצא בראש הרשימה. 

לתשומת ליבכם, ניתן להגיש בקשה לקולות קוראים בסטטוס "פתוח להגשה" בלבד. אין להגיש בקשות לקולות קוראים בסטטוס "סגור".

כאן תוכלו לצפות ברשימת הקולות הקוראים העתידים להתפרסם בקרוב במהלך החודשים נובמבר-דצמבר.

פתיחת פנייה