הנתונים נכונים לתש"ף
מצבת מוסדות

קולות קוראים פעילים

בדף זה תוכלו לצפות ברשימת הקולות הקוראים שהתפרסמו מטעם משרד החינוך ותאריך ההגשה שלהם רלוונטי. הקולות הקוראים ממוינים לפי תאריך ההגשה, כך שקול קורא שתאריך ההגשה שלו הרחוק ביותר נמצא בראש הרשימה. לכל קול קורא יש קריטריונים קבועים ורשימת נספחים. באפשרותכם להגיש את הבקשות במערכת מרכבה או במת"ם, בהתאם לתקנה התקציבית הרלוונטית.

פתיחת פנייה